لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

پل منظر

پل منظر با ارتفاع 9 متر از روی سطح دریاچه و مساحت حدود 1500 مترمربع احداث شده است. بخشی از سطح پل را شیشه پوشش داده و پوشش بقیه قسمت های پل از جنس چوب پلاست است.


شب ها نورپردازی زیبای پل منظر شهری از نور و رنگ را پیش چشمان مخاطب نمایان می کند تا با استراحت در فضاهای در نظر گرفته شده روی این پل، زیبایی دریاچه را دوچندان احساس کنند و مراجعان از خدمات کافه پل با ارائه انواع نوشیدنی ها استفاده نمایند.