لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

دیدنی های گهر پارک

Sights of GoharPark

میدان ساعت

Time square

میدان تراک

Track square

المان ورزشی

Sports element

آبشار و رودخانه مصنوعی 

Artificial waterfall and river

دریاچه مصنوعی

Artificial waterfall and river

پل منظر

scenic bridge

آمفی تئاتر روباز

Outdoor amphitheater

موزه خزندگان 

Reptile Museum

کبوترخانه

pigeon house

سکوی عکاسی سیرجان

Sirjan photography platform

مجموعه عشایری

Nomadic collection