لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

تماس با ما

آدرس: کیلومتر ۲۰ جاده سیرجان - شیراز

ساعت کاری : روزهای عادی 17:30 تا 23:30، روزهای تعطیل 16 تا 23:30