لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

میدان تراک

ابتدای ورودی دهکده گردشگری گهر پارک، میدان تراک به مساحت 7900 متر مربع واقع شده تا بازدیدکنندگان با فضایی شبیه سازی شده از میادین گود برداری معدن آشنا شوند. در قسمت ضلع شرقی این میدان، لوگوی مجموعه گهر پارک با شعاع 24 متر و مساحت 1810 متر مربع و در ضلع جنوبی آن یک دستگاه دام تراک و شبیه سازی پله های پیت معدن با فضایی معادل 3240 مترمربع ایجاد شده است. این میدان بازدید کننده را با گود برداری های ایجاد شده توسط تراک و ساختار این دستگاه عظیم الجثه آشنا می کند.