لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گوزن

گوزن قرمز هیرکانی

گوزن قرمز هیرکانی یا مارال هیرکانی (نام علمی cervus elaphus maral) یکی از شرقی‌ترین زیرگونه های گوزن قرمز است که در مناطق بین دریای سیاه و دریای کاسپی است که در برگیرنده مناطق کریمه و آسیای صغیر و همچنین در امتداد منطقه دریای کاسپی ایران در جنگل‌های هیرکانی زندگی می‌کنند. گوزن قرمز هیرکانی گاهی به عنوان گوزن نجیب یا گوزن قرمز شرقی شناخته و نامیده می‌شود.

گوزن زرد اروپایی

گوزن زرد اروپایی (Dama Dama) نوعی گوزن و گونه ای از پستانداران نشخارکننده است که زیستگاه اصلی آن در ترکیه و احتمالاً ایتالیا، سیسیل و بالکان بوده است. اما از هزاران سال پیش توسط فنیقیان، رومیان و نورمن ها به نواحی دیگر اروپا راه یافته و در سده اخیر به حیات وحش مناطق دیگر دنیا مانند آرژنتین، شیلی، اروگوئه، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و‌.‌.. هم معرفی شده است. گوزن زرد اروپایی جانوری با سازگاری بالاست که می تواند در زیستگاه های مختلفی چون جنگل، بیشه زار، مراتع، علفزارها و کشتزارها زندگی کنند. گوزن زرد اروپایی کمی از گوزن زرد ایرانی کوچکتر است.