لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

قوچ و میش

گوسفند وحشی بومی منطقه خزر از شرق ترکیه، ارمنستان، آذربایجان تا ایران است.
دو زیرگونه گوسفند وحشی که گروه غربی آن گوسفند وحشی ارمنی و گروه شرقی گوسفند وحشی اوریال (در زبان لاتین به معنی خاوری) می باشد و گوسفندهای وحشی البرز مرکزی تلفیقی از قوچ و میش‌های ارمنی و اوریال هستند که در محدوده شرقی پراکندگی خود به قوچ و میش اوریال و در محدوده غربی به قوچ و میش ارمنی شباهت بیشتری دارند.