لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گوسفندهای مینیاتوری فرانسوی

گوسفند فرانسوی Ouessant یا (Ushant) یک نژاد گوسفند اهلی از جزیره Ouessant در سواحل بریتنی است. این نژاد یکی از نژادهای گوسفند دم کوتاه اروپای شمالی به همراه چندین نوع دیگر از بریتانیای کبیر، اسکاندیناوی و آلمان است. گاهی اوقات کوتوله برتون نیز نامیده می شود. کوتوله یکی از کوچکترین نژادهای گوسفند در جهان است.