لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گورخر آفریقایی

جانوری از خانواده اسب و بومی آفریقای مرکزی و جنوبی است. این جانور به خاطر خطوط مشکی و سفید روی بدنش معروف است. این خطوط معمولاً بر روی سر، گردن و تنه به صورت عمودی وجود دارد. نوارهای راه‌راه هیچ دو گورخری شبیه به هم نیست. گورخرها عموما ۲.۳ متر طول ، ۱.۲۵ تا ۱.۵ متر از شانه ایستاده و حدود ۳۰۰ کیلوگرم وزن دارند ، اگرچه برخی از آن‌ها می توانند به بیش از ۴۱۰ کیلوگرم برسند. گورخرها گیاهخوار هستند و از علف تغذیه می‌کنند.