لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

عقاب طلایی

به طور متوسط طول بال های این عقاب بیش از ۲ متر و طول خود آن ۱ متر است. در مناطق کوهستانی شمال و غرب کشور نواحی جنوب شرقی تا کوه های استان کرمان و سیستان و بلوچستان به صورت گسترده پراکنش دارد.
از بین ۱۲ گونه عقاب ایرانی، عقاب طلایی بعد از عقاب دریایی دم سفید بزرگترین است.
به هنگام شکار یا شیرجه زدن سرعت آنها تا ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت افزایش می یابد. این پرنده توانایی حمل طعمه ای به وزن ۷ کیلوگرم را دارا می باشد.
طول عمر این گونه حدود ۲۴ تا ۳۵ سال می باشد‌‌.