لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

زنبور عسل

این حشره بالدار نقش مهمی در گرده‌افشانی و همچنین تولید عسل و موم دارد.زنبورها از شهد و گرده گل ها تغذیه می‌کنند همچنین دارای ۳ جفت پا و ۲ جفت بال هستند.

خطر گزيدگي زنبور عسل
این حشرات زمانی که تحریک میشوندحالت تدافعی میگیرند و میتوانند انسانها یا جانوران را از خود دور کنند
نيش زنبور عسل بنا به شكل ظاهري قلاب مانند در صورت گزيدگي در پوست باقي ميماند و ميتواند دردناك باشد ، زهر زنبور عسل حاوي انتي اكسيدان هاي مفيدي براي انسان ميباشد ،اما در صورت حساسيت با تورم و سرخي پوست و در صورت تكرار خطر آفرین میباشد

از نزدیک شدن ودست زدن به کلونی اکیدا خودداری فرمایید.