لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

خرس سیاه بلوچی

این خرس در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان و همچنین در ایالت بلوچستان کشور پاکستان زندگی می‌کند. خرس سیاه بلوچی یک نوار سفید رنگ به شکل هفت بر روی سینه دارد، عاشق کندوهای عسل و خرما است و ۸۵ درصد رژیم غذایی‌اش را این میوه تشکیل می دهد، البته گیاه داز، زیتون، انواع میوه ها، حشرات، زباله و لاشه هم مورد پسند این حیوان است و گاهی حتی به شکار جانوران هم می رود. این نوع خرس خواب زمستانی ندارد و ۲۵ سال نیز عمر می‌کند. جثه متوسط در بین گونه های دیگر خرس ها و طول بدن این جانور با توجه به شرایط محیطی و نوع تغذیه ای که انجام می دهد متغیر بوده و از ۱۳۰ تا ۱۸۰ سانتی متر است.