لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

اسب پونی فلابلا

اسب پونی نژاد فلابلا (Falabella)
فالابلا یک نژاد اسب کوچک آرژانتینی است که در میان کوچک‌ترین نژادهای اسب که در کل اندازه قد آن ها در محدوده 63 تا 86 سانتی‌متر قرار دارد. کره اسب های فلابلا دارای قدی به اندازه 60 سانتی متر می باشند.
6 راس از این نژاد در رنگ های بسیار متنوعی و برای نمایش در دهکده گردشگری گهرپارک دیده میشود و این امر باعث محبوبیت این حیوان می باشد.