لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

اسب پونی فالابلا

اسب پونی نژاد فالابلا (Falabella)
فالابلا یک نژاد اسب کوچک آرژانتینی است که در میان کوچک‌ترین نژادهای اسب که در کل اندازه قد آن ها در محدوده 63 تا 86 سانتی‌متر قرار دارد. کره اسب های فالابلا دارای قدی به اندازه 60 سانتی متر می باشند.
6 راس از این نژاد در رنگ های بسیار متنوعی و برای نمایش در دهکده گردشگری گهرپارک دیده می شود و این امر باعث محبوبیت این حیوان می باشد.