لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

طاووس

پرنده هزار چشم و دارای ۱۵۰ پر و رشد پر ها تا ۲ متر میباشد. طاووس دو گونه دارد که طاووس هندی پرنده ملی هند و بومی هند، پاکستان و سریلانکا است و طاووس سبز، بومی شرق میانمار تا جاوه با درازای ۲/۳۰ متر می باشد‌.