لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

بلدرچین کالیفرنیایی

زیستگاه این پرنده مناطق کوهستانی وسرسبز آمریکای شمالی، استرالیا، کالیفرنیا و کلمبیا می باشد. نحوه زندگی این گونه گروهی است. طول گونه نر این پرنده 23 الی 27 سانتی متر و وزن آن 140 الی 262 گرم و طول گونه ماده‌ این پرنده 23 الی 26 سانتی متر و وزن آن 147 الی 237 گرم می باشد. بلدرچین‌ها از بذرها، میوه و سبزیجات، حشرات و انواع لاروها تغذیه می کنند.