لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

بلبل خرما

زیستگاه این پرنده از شمال غرب هندوستان، پاکستان، جنوب ایران و مرکز ایران تا جنوب عراق می باشد. طول بدن این گونه حدوداً ۱۸ سانتی‌متر و وزن آن ۲۶_۴۵ گرم است. این گونه همه‌چیزخوار و از شهد خرماهای رسیده، میوه‌های شیرین، حشرات، ملخ‌ها و کرم‌ها تغذیه می کند.