لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

ورزشی

دوچرخه سواری و مسیرسلامت

Bicycling and health path

زمین فوتبال

football pitch

زمین والیبال 

Volleyball court

زمین والیبال ساحلی 

Beach volleyball court

زمین بسکتبال

Basketball Court

تنیس

Tennis

هندبال 

Handball

سوارکاری 

Riding

بومی-محلی

native-local