لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

ورزشی

پارک آبی

Water Park

زمین فوتبال

football pitch

زمین والیبال

Volleyball court

زمین والیبال ساحلی

Beach volleyball court

زمین بسکتبال

Basketball Court

تنیس

Tennis

هندبال

Handball

اسب سواری

Horse riding

بومی-محلی

native-local