لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

دره درق

در جنوبی ترین قسمت مجموعه، دره ای با عنوان دره شرقی با مساحت 227087 مترمربع احداث شده که بخشی از کوه های اطراف را در بر گرفته و 2 آبشار مصنوعی و رودخانه ای مصنوعی به طول 708 متر در این دره فضایی فراهم آورده تا مخاطبان بتوانند ساعاتی مفرح را در این طبیعت زیبا و در آلاچیق هایی که تعبیه شده سپری کنند، پرواز پرندگان را بر فراز این آبشارها ببینند و از گذر غذایی که در این محیط مستقر است استفاده کنند. کافه ای دو طبقه و گذرهای غذا در ابتدای دره درق واقع شده اند و کافه کبابی آبشار در انتهای دره درق ایجاد شده تا سلیقه غذایی همه مراجعان پوشش داده شود.