لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

پارک ژوراسیک

گلخانه شماره4 به مساحت 4534 متر مربع و ارتفاع 40 متر در فاز اول، مراجعان را میهمان پارک ژوراسیک می کند. از نظر ارتفاع، گلخانه شماره ۴ با ارتفاع ۴۰ متر در رده اول قرار گرفته است.
در پارک هیجان انگیز ژوراسیک واقع در مجموعه گلخانه ها، نمایی از 20 دایناسور قدیمی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته و اطلاعاتی از چگونگی زیست آن ها ارائه می شود. یک رودخانه مصنوعی به طول حدود 60 متر، دو صخره و درخت کاکتوس مصنوعی بر زیبایی های ژوراسیک پارک مجموعه گهر پارک افزوده است.