لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

کافه آبشار

در جنوبی ترین قسمت مجموعه، دره ای با عنوان دره شرقی احداث شده و کافه ای دو طبقه در اواسط دره با مساحت 300 مترمربع و ظرفیت 100 نفر واقع شده تا اگر به دیدن آبشار دره درق می آیید، ساعتی را به استراحت پرداخته و طعم لذیذ خوراکی های کافه دره با ارائه انواع نوشیدنی سرد، نوشیدنی گرم، کیک، بستنی و… زیر زبانتان جا خوش کند.