لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

پارک سرسره ها

دنیایی سراسر هیجان در پارک سرسره ها قابل تجربه است. مجموعه ای شامل چندین سرسره مختلف، سرسره 3 لاین خشک و سرسره پرتاب در آسمان که پذیرای علاقمندان به هیجان، ارتفاع و تجربه های جدید است. این سرسره ها بزرگترین نوع خود در خاورمیانه هستند.

*سرسره 3 لاین خشک

سرسره 3 لاین خشک مجموعه گردشگری گهرپارک با مختصاتی به طول (به استثنای بخش پایانی) 130 متر و ارتفاع بین بخش شروع تا ابتدای بخش پایانی 40/5 متر و عرض 1 متر است که برای تسهیل استفاده کنندگان از برزنت در آن استفاده شده که می توانید سقوطی پر هیجان اما مطمئن را تجربه کنید. کلیه افراد در رده سنی 10 تا 50 سال با وزن حدود 75 کیلو گرم با ظرفیت حداکثر 3 نفر می توانند از هیجان این سرسره بزرگ استفاده کنند.

*سرسره پرتاب در آسمان

سرسره پرتاب در آسمان مجموعه گردشگری گهرپارک مسیری به طول (به استثنای بخش پایانی) 41 متر، ارتفاع بین بخش شروع تا ابتدای بخش پایانی 13/5 متر و عرض3 متر را در بر می گیرد که وسیله تسهیل کننده استفاده کنندگان از آن، تیوپ است .امکان استفاده از این سرسره برای رده سنی 14 تا 50 سال با ظرفیت حداکثری یک نفر و محدوده وزنی 50 تا 90 کیلو فراهم شده. این سرسره لحظاتی هیجان انگیز و پر شور را برای علاقمندان ایجاد می کند.