لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

فری سوئینگ

اگر همچنان به دنبال هیجان و پرش از ارتفاع هستید، یک سرگرمی هیجان انگیز دیگر هم در مجموعه گهرپارک برای شما در نظر گرفته شده است. فری سوئینگ با ظرفیت یک یا دو نفر در ارتفاع ۱۸.۵ متری از سطح زمین احداث شده که گردشگران را میزبان لحظاتی شاد و هیجان انگیز می‌کند.
شاید برای شما سوال باشد که فری سوئینگ چه عملکردی دارد؟ فری سوئینگ از لحاظ عملکردی مشابه تاب‌های مرسوم و معمولی است با این تفاوت که در ابعادی بسیار بزرگتر و با یک یا دو نفر ظرفیت استفاده کننده در ارتفاع مشخصی از سطح زمین تاب می‌خورد تا شما بتوانید حتی با وجود عبور از دوران کودکی، تاب سواری آن هم در ارتفاع بسیار بالاتر از سطح زمین را تجربه کنید.