لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

تفریح و سرگرمی

دریاچه

Lake

قایق سواری

boat riding

ایستگاه دوچرخه

Bicycle station

آبشار و رودخانه

Waterfall and river

یورد عشایری

Nomadic yurt

شهربازی روباز

outdoor playground

سرزمین عجایب

Wonderland

فری سوئینگ

Free swing

پارک سرسره ها

Park slides

زیپ لاین

zip line

بانجی جامپینگ

bungee jumping