لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

یاکریم

زیستگاه این پرنده تمام مناطق ایران و مناطق گرمسیر جنوب کشور می باشد. رنگ آن شنی صورتی یا نخودی کم‌رنگ است و نیم‌ طوق سیاه در پشت گردن دارد. طول این گونه ۳۰ سانتی متر و وزن آن ۲۰۰ گرم می باشد. همچنین تغذیه آنها از دانه ها، گندم، جو، ذرت است.