لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

خبرهای گهر پارک

گوزن

گوزن قرمز هیرکانی
گوزن قرمز هیرکانی یا مارال هیرکانی (نام علمی cervus elaphus maral) یکی از شرقی‌ترین زیرگونه های گوزن قرمز است که در مناطق بین دریای سیاه و دریای کاسپی است که در برگیرنده مناطق کریمه و آسیای صغیر و همچنین در امتداد منطقه دریای کاسپی ایران در جنگل‌های هیرکانی زندگی می‌کنند. گوزن قرمز هیرکانی گاهی به عنوان گوزن نجیب یا گوزن قرمز شرقی شناخته و نامیده می‌شود.

گوزن زرد اوروپایی

گوزن زرد اوروپایی ( (Dama Damaنوعی گوزن و گونه ای از پستانداران نشخارکننده است که زیستگاه اصلی آن در ترکیه و احتمالاً ایتالیا، سیسیل و بالکان بوده‌است. اما از هزاران سال پیش توسط فنیقیان، رومیان و نورمن‌ها به نواحی دیگر اروپا راه یافته و در سده اخیر به حیات وحش مناطق دیگر دنیا مانند آرژانتین، شیلی، اروگوئه، کانادا، استرالیا، نیوزیلندو … هم معرفی شده‌است. گوزن زرد اروپایی جانوری با سازگاری بالاست که می‌تواند در زیستگاه‌های مختلفی چون جنگل، بیشه‌زار، مراتع، علفزارها و کشتزارها زندگی کند. گوزن زرد اروپایی کمی از گوزن زرد ایرانی کوچک‌تر است.

اشتراک گذاری: