لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گور ایرانی

گور ایرانی از خر کمی بزرگ‌تر است، در حدود ۵۰۰ کیلوگرم وزن دارد و درازای بدن و سر حدوداً ۲/۱ متر است و نسبت به خر شباهت بیشتری به اسب دارد‌. رنگ این جانور در خلال فصل‌ها تغییر می کند‌. در تابستان رنگش قهوه‌ای مایل به سرخ و در زمستان قهوه‌ای مایل به زرد است و بر پشتش نواری سیاه با رنگ سفید احاطه شده، قرار دارد. زیستگاه این گونه دشت ها و بیابان ها و تغذیه آن از سبزیجات و گیاهان بیابانی است. گورها حدود ۴۰ سال عمر می کنند.