لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گراز

گراز یا خوک‌ وحشی اورآسی یا خوک وحشی، نوعی خوک است که نیای اکثر خوک‌های اهلی به شمار‌می رود. این حیوان، بومی بیشتر مناطق شمالی و مرکزی اروپا، و نواحی مدیترانه ای (از جمله کوه های اطلس در شمال آفریقا) وبیشتر مناطق آسیا است. نسل این حیوان در شمال آفریقا و برخی نقاط اروپا منقرض شده است. گراز توسط انسان به نقاط دیگر دنیا از جمله بخش هایی از ایالات متحده و آرژانتین و نیز استرالیا وارد شده‌است. گراز دارای ناخن های درازی است و درصوت مواجهه باخطر ناخن می کشد.