لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

کبک سفید

محل زندگی این پرنده علفزارهای خشک اوراسیا که از ایران تا جنوب روسیه و غرب چین تا پاکستان ادامه دارد، می باشد. وزن تقریبی گونه نر و ماده به ترتیب ۴۵۰ تا ۶۸۰ گرم و ۳۶۰ تا ۵۹۰ گرم و میانگین طول این پرنده به ۳۰ تا ۳۱ سانتی‌متر می رسد. احتیاجات غذایی کبک آب، انرژی، پروتئین، اسیدآمینه و مواد معدنی است. طول عمر این گونه حداکثر ۱۰ سال می باشد و همچنین تغذیه آن از دانه‌ها، مغزها، علف‌ها و حشرات است.