لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

کانگوروی قرمز

کانگوروی قرمز (نام علمی: Macropus rufus) بزرگترین گونه از سرده کانگوروها می باشد. این گونه بزرگترین پستاندار کیسه دار منقرض نشده ونیز بزرگترین پستاندار بومی استرالیا است. کانگوروی قرمز به استثناء زمین های حاصلخیز جنوب استرالیا، سواحل شرقی و جنگل های بارانی شمالی در سرتاسر این کشور پراکنده است. این کانگورو دارای گوش های نوک تیز و بلند است و پوزه آن صاف است‌‌.