لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

لاما

لاما (نام علمی lama glama) نوعی شترسان اهلی بومی آمریکای جنوبی هستند که مدت هاست به طور گسترده از سوی اینکاها ( یک امپراطوری از مردم بومی در آمریکای جنوبی) و دیگر بومیان رشته کوه آند به عنوان جانور بارکش و گوشتی استفاده می شود.
لاما برخلاف شترها فاقد کوهان است و مانند اکثر جانوران اهلی پوست آنها دارای ترکیب رنگ های متفاوتی چون : سفید ، قهوه ای و سیاه می باشد. فرم پاها و لب های این جانور همانند شتر است. لاماها در حرکت رفتاری روزانه خویش ، برای اعمال قدرت و نشان دادن درجه قرار گرفتن در گروه به پرتاب آب دهان خویش می پردازند که بسیار با دقت هدف را نشانه گیری کرده و معمولاً به هدف اصابت می نماید. تف کردن لاماها به سمت انسان یک چیز نادر است. آب دهان لاماها قابل شستشو با آب و بی خطر است و این کار نوعی نشانه قدرت آنهاست.