لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

قرقاول

زیستگاه این پرنده جنگل‌های مرطوب، بوته‌زارهای تمشک و درختان پهن‌برگ یا خزان‌کننده (آسیا ، یونان و بلغارستان) می باشد. وزن این گونه بین۲ تا ۳ کیلوگرم و طولش دو متر وهمچنین طول دم آن به ۱/۵ متر می رسد. ارتفاع قرقاول‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر می باشد. گونه های نر پروبال رنگین و پر زرق و برق و دمی درازتر و سر و گردن آن‌ها به رنگ سبز تیره براق وگونه های ماده رنگ پرها نخودی تیره با لکه‌های قهوه‌ای زیاد و به رنگ محیط اطراف است.تغذیه این قرقاول دانه خوار، دانه های تمشک کوهی، عرعر، ترنجبین و انواع حشرات، کرم ها و مورچه ها است.