لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

فیروز، دومین لامای متولد گهرپارک سیرجان

فیروز، دومین لامای متولد گهرپارک سیرجان

بامداد جمعه ۱۵ اردیبهشت یک لاما سفید در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان به دنیا آمد و “فیروز” نامگذاری شد.

لاماها از خانواده شتران بی کوهان هستند که قدمت آنان به سه هزار سال قبل باز می گردد. ارتفاع بدن این حیوان تا شانه هایش بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ سانتیمتر است و وزن آن به ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم می رسد. زادگاه آنان آمریکای جنوبی است.

اشتراک گذاری: