لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

شتر سفید

جانوری از راسته جفت‌سم‌سانان و از خانواده شتران است که دارای رسوبات چربی مشخصی به‌نام «کوهان» در پشت خود است.
شترها از دیرباز اهلی شده‌اند و به‌عنوان دام برای تهیه غذا (شیر و گوشت) و منسوجات (الیاف و نمد از مو) مورد استفاده بشر هستند. شترها از جانوران کار و باربر هستند که برای زندگی در زیستگاه‌های بیابانی مناسب هستند و وسیله‌ای حیاتی برای حمل و نقل مسافران و بار در این‌گونه مناطق به شمار می آیند.