لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

سگ قفقازی

سگ قفقازی یک سگ گله آسیایی است و همانطور که از اسمش پیداست متعلق به شمال قفقاز، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و ایران است. زادگاه اصلی این سگ کشور گرجستان است.
وزن جنس نر این سگ بین ۶۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم و ماده ها بین ۵۰ تا ۸۰ کیلوگرم است. این سگ در مقایسه با سگ سرابی وزن بیشتری دارد.