لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

سار

ساکن آفریقا، آسیا، اروپا و شمال استرالیا می باشد. این گونه پرنده ای پر جنب و جوش و پرسروصدا و همه‌چیزخوار است. طول آن حدود ۲۵ سانتی‌متر و وزن آن حدود ۱۰۰ گرم می باشد. این پرنده از حشره‌ها، میوه‌ها، دانه‌ها و سایر بخش‌های گیاهان تغذیه می کند.