لوگو

09611

لوگو منحنی
لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

گهرپارک - یک معدن هیجان

درباره گهر پارک

شرکت گهرپارک سیرجان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به شماره ثبت ۵۵۰۶ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۶۳۶۹ تاسیس گردید.

رسالت این شرکت ساخت و ایجاد بزرگترین مجموعه تفریحی خاورمیانه در سیرجان می باشد.

اشتراک گذاری: