لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

خرید و اجرای تجهیزات زیرساختی و دوربین نظارت تصویری جهت دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

اشتراک گذاری: