لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

تنها “گورخر آفریقایی” موجود در باغ‌وحش‌های ایران در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک

تنها “گورخر آفریقایی” موجود در باغ‌وحش‌های ایران در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک

(گورخر/zebra) این گونه از خانواده اسب و بومی آفریقای مرکزی و جنوبی‌ست که جدیدترین عضو این روزها در باغ‌وحش خاص دهکده گهرپارک می‌باشد.
معمولا طول عمر این حیوان در حدود ۴۰ سال بوده و این جانور به‌خاطر خطوط مشکی و سفید روی بدنش معروف است.
بازدیدکنندگان محترم می‌توانند در تمامی ساعات روزهای کاری گهرپارک از مجموعه باغ‌وحش دیدن نمایند.

اشتراک گذاری: