لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

با حضور حداکثری سهامداران صورت پذیرفت؛
مجمع عمومی فوق العاده گهرپارک برگزار شد

با حضور حداکثری سهامداران صورت پذیرفت؛
مجمع عمومی فوق العاده گهرپارک برگزار شد

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت گهرپارک سیرجان با حضور حداکثری نمایندگان شرکت‌های سهامدار این مجموعه، دوم آبان‌ماه ۱۴۰۲ در محل دهکده گردشگری با دستور جلسه افزایش سرمایه برگزار شد و همچنین با تایید اعضاء محترم این موضوع مهم به تصویب رسید.

اشتراک گذاری: