لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

اولین توله‌شیر سیرجان،(شیرجان) نام گرفت

اولین توله‌شیر سیرجان،(شیرجان) نام گرفت

توله‌شیر تازه متولد شده در باغ وحشِ دهکده گردشگری گهرپارک “شیرجان” نام گرفت، تا نمادی باشد از تاریخ کهن سیرجان.

(شیرجان) از اسامی قدیمی سیرجان، پس از اسلام است. در دورانی که این شهر تاریخی، مرکز ایالت کرمان بود و آن‌گونه که جغرافی‌دانان بزرگ اسلامی نگاشته‌اند؛ در زمره بزرگترین و زیباترین شهرهای ایران به شمار می‌رفته است.

اشتراک گذاری: