لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

اولین توله‌خرس استان کرمان در گهرپارک متولد شد

اولین توله‌خرس استان کرمان در گهرپارک متولد شد

خرس‌ماده باغ‌وحش گهرپارک که از نژاد خرس قهوه‌ای ایران است اولین زایمان خود را به سلامت انجام داد و در شب یلدا، این قلاده توله‌خرس به عنوان عضو جدید مجموعه باغ‌وحش دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک “یلدا” نام گرفت.

“یلدا” در بخش قرنطینه و شرایط زیستی مناسب نگهداری این گونه حیوان، تحت نظر دامپزشک در حال مراقبت است.

اشتراک گذاری: