لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

انتخاب پیمانکار مسیر دسترسی به هتلینگ، ترن هوایی و محوطه پارکینگ به صورت دستمزدی در دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

اشتراک گذاری: