لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

انتخاب پیمانکار ساخت و نصب درب و پنجره PVC وآلومینیوم و اجرای کامپوزیت جهت دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

اشتراک گذاری: