لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

انتخاب پیمانکار خرید، نصب و اجرای سیستم صوت و سایر تجهیزات جهت سینما گلخانه دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

اشتراک گذاری: