لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

انتخاب پیمانکار حمل خاک به طول شش و نیم کیلومتر جاده خاکی به مقدار 120 هزار تن در دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۲

اشتراک گذاری: