لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

الحاقیه شماره یک مناقصه انتخاب پیمانکار ساخت و نصب تجهیزات صخره نوردی در دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 2 بهمن ماه 1402

اشتراک گذاری: