لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه خرید و نصب 2 عدد ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار جهت استفاده در دهکده گردشگری گهر پارک

چاپ شده در روزنامه اطلاعات مورخ 6 آبان 1402

اشتراک گذاری: