لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه خدمات مشاوره فاز صفر، یک و دو مطالعه، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی استادیوم 20000(بیست هزار) نفری در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 10 بهمن ماه 1402

اشتراک گذاری: