لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه تامین مصالح سنگی ، پخت و اجرا آسفالت بخشی از معابر دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 21 بهمن ماه 1402

اشتراک گذاری: