لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار مدیریت پیمان پروژه پارک آبی در دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 15 آبان 1402

اشتراک گذاری: