لوگو

09611

لوگو منحنی

گهـــر پارک، یک معدن هیجان

Gohar Park, a Mine of Excitement

مزایده و مناقصه ها

آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار عکسبرداری، تصویربرداری، تولید محتوای رسانه ها جهت واحد روابط عمومی دهکده گردشگری گهرپارک

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 9 مهر ماه 1402

اشتراک گذاری: